Programma

 

E e r s t v o l g e n d e   c o n c e r t : HERDENKINGSCONCERT 26 november 16.00 uur

Vrij toegankelijk, mits aanmelding. Dit kan bij ARUM: herdenkingsconcert@arumuitvaartzorg.nl

U ontvangt daarna bevestiging van ontvangst

————————————————–

Onlangs gegeven concerten:

De Reformatie Symfonie van Mendelssohn

31 oktober 2017 = 500 jaar Reformatie in de Duinzichtkerk in Den Haag

Najaars concert Rijnlands Symfonie Orkest 4 november 2017

4 componisten uit de omgeving van het Rijnlands Symfonie Orkest:

J. Verhulst, ouverture no.3; A. Voormolen, concert voor twee hobo´s en orkest;

F. Mendelssohn, Reformatie symfonie; J. Rontgen, oud-Nederlandsche dansen

 Voorgaande concerten en koorbegeleidingen

Foto-album van 19 en 20 november 2016:

https://www.facebook.com/rijnsymfo/

titelbladgrootdvorak-2