actueel

Voorjaarsconcert 2024

o.l.v. Ghislain Bellefroid

Datum: zaterdag 1 juni 2024, 20.15 uur
Locatie: CKC, Zoetermeer

Programma

Beethoven: Symfonie nr. 7
Mozart: Pianoconcert nr.
21 (solist: Daniël van der Hoeven)


Kaartjes kopen
Prijzen voor toegangskaarten:
A) Volwassenen € 20,–;
B) Donateurs/vrienden van het RSO € 18,–;
C) Junioren t/m 18 jaar € 5,–.
Bestellen van kaarten kan door overmaking van het totaalbedrag vóór 30 mei op
rekeningnr. NL70 INGB 0000 0552 14 t.n.v. Rijnlandse Orkestvereniging onder
vermelding van het aantal kaarten A, B, resp. C en de naam van degene die de kaarten
komt ophalen voor het concert. Wij zorgen dat die kaarten dan voor u klaarliggen. Ook
kunt u 1 juni ‘s-avonds aan de zaal kaarten kopen, maar dan bestaat de kans dat het
concert is uitverkocht en u voor niets komt.

Wilt u een bevestiging van uw bestelling? Stuur dan een verzoek per e-mail naar
penningmeester@rijnsymfo.nl