Koor begeleiding

Rijnlands Symfonie Orkest als begeleidingsorkest voor koren

Het Rijnlands Symfonie Orkest
Het Rijnlands Symfonie Orkest (RSO) is het uitvoerend orgaan van De Rijnlandse Orkest Vereniging (ROV). De ROV is een vereniging van gevorderde amateurmusici waarvan een aantal met een conservatoriumopleiding. De ROV is in 1952 opgericht door de bekende violist Bouw Lemkes en statutair gevestigd in Zoetermeer.

Het RSO staat onder leiding van een beroepsdirigent (Ghislain Bellefroid) en heeft een beroepsviolist (Olga Rybina) als concertmeester. Repetities van het RSO vinden wekelijks plaats in op dinsdagavond in het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC), Leidsewallen 80 te Zoetermeer.

De ROV organiseert jaarlijks een tweetal eigen concerten door het RSO met symfonische werken, meestal met vocale of instrumentale solisten. Tevens worden veelvuldig koren uit de regio begeleid. Zowel grote klassieke als hedendaagse koorwerken (Die Schöpfung van Haydn, Paulus van Mendelssohn, The Promise of Christmas van Dan Burgess, The Messiah van Händel) alsook werken met aangepaste bezetting (Cantates van Bach, Krönungsmesse van Mozart en begeleiding van solozangers) behoren daarbij tot de mogelijkheden.

De grootte van het RSO
De reguliere bezetting van het RSO is: 6 1e violen, 6 2e violen, 4 altviolen, 8 celli, 1 contrabas; 2 fluiten/picolo’s , 2 hobo’s waarvan evt. 1 althobo, 2 klarinetten waarvan evt. 1 basklarinet, 2 fagotten, 2 hoorns, 2 trompetten, pauken. De bezetting van het orkest kan worden aangepast aan het benodigde instrumentarium en/of de grootte van het koor. Bij uitbreiding van de reguliere bezetting worden ontbrekende strijkers en blazers ingehuurd.

Repertoire
Het RSO speelt in principe elke compositie, waarbij het koorwerk begeleiding behoeft van een strijk- of symfonieorkest, maar erkent, dat sommige werken slechts door professionele orkesten kunnen worden uitgevoerd en derhalve de spankracht van het RSO te boven gaan.

Werkwijze om tot samenwerking te komen
De dirigent van het RSO en de concertmeester beoordelen, aan de hand van de partituur, de aard en het niveau van de uit te voeren werken en adviseren het bestuur van de ROV, op artistieke gronden, samenwerking te aanvaarden c.q. af te wijzen.

  • Bij aanvaarding wordt door het bestuur van de ROV een contract opgemaakt.
    In dit contract wordt o.a. vastgelegd:

a.)  Waar en wanneer het concert plaatsvindt, het programma, waar en wanneer de generale- en gezamenlijke repetities plaatsvinden en nadere afspraken om het concert te doen slagen.
b.)  Welke financiële vergoeding er aan de medewerking van het RSO, dirigent en concertmeester zijn verbonden en een schatting van de kosten die zijn te verwachten met het inhuren van bespelers van, bij het RSO ontbrekende, instrumenten.
c.)  Tevens worden afspraken vastgelegd m.b.t. de aanschaf/huur en verzendkosten van de orkestmuziek, en de kosten aan derden (solisten, BUMA, belastingdienst).

Repetities en concerten
Dirigent en concertmeester van het RSO dragen zorg dat de, uit te voeren, werken adequaat worden ingestudeerd, zo nodig in collegiaal overleg met de koordirigent.
Voor elk concert omvat het standaardcontract:

  • één generale repetitie op de locatie van het concert o.l.v. de koordirigent;
  • één gezamenlijke repetitie op de locatie van het koor o.l.v. de koordirigent;

Extra gezamenlijke repetities
Op verzoek, bestaat de mogelijkheid extra gezamenlijke repetities te houden.

Instrumentaal intermezzo
Tijdens het concert kan het RSO, ter afwisseling, ook één of meer instrumentale werken ten gehore brengen. Deze werken staan dan onder leiding van de dirigent van het RSO.

Instrumenten
De orkestleden van het RSO beschikken over eigen instrumenten.
Het RSO beschikt over pauken. De huur van, niet bij het RSO in bezit zijnde instrumenten zal worden doorberekend.

Betaling
Betaling geschiedt in 2 termijnen,
40% van de overeengekomen vergoeding binnen 2 weken na de totstandkoming van het contract;
60% van de overeengekomen vergoeding binnen 2 weken na het concert.
De penningmeester van de ROV zal bovengenoemde termijnbedragen factureren.

Kleding
De orkestleden zijn als volgt gekleed:
Heren: zwart/donker grijs colbert en broek, wit overhemd met strik of das.
Dames: zwart of donker grijze rok of broek met witte blouse, of geheel in het zwart.

Informatie en correspondentie
Secretaris ROV; E-mail: secretaris@rijnsymfo.nl